Na vysvětlenou,..

05.03.2011 11:22

 

Venkovní jednotka

 

Venkovní jednotka se montuje zvenčí budovy na speciální konzolu na stěnu nebo na střechu domu nebo budovy. Skládá se z kompresoru, ventilátoru a dalších komponentů. 

 

Vnitřní jednotka

 

Vnitřní jednotka se montuje uvnitř místnosti. Skládá se z tepelného výměníku, ventilátoru a motorku, klapek pro směrování proudu vzduchu, filtrů a elektroniky pro ovládání celého kompletu. Vše je umístěno v plastové skříni.

 

Chladivo

 

V systému koluje směs, která se nazývá chladivo. Slouží k předávání nebo odebírání tepla. Pro klimatizace se používají ekologická chladiva R-407c a R-410a, která neškodí životnímu prostředí a nepoškozují ozónovou vrstvu.

 

Inverter

 

Výkon zařízení se automaticky mění v závislosti od venkovní teploty a požadované vnitřní teploty. V porovnání s klasickými klimatizacemi dokáží plynule snižovat výkon kompresoru, mají několikanásobně nižší rozběhový proud a tím ušetří až 70% el. energie.

Frekvenční měnič u venkovní jednotky se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností.
Ve srovnání se standardním systémem s tepelným čerpadlem lze požadovanou teplotu dosáhnout rychleji a teplota je udržována na stabilnější úrovni.

  

Split

 

Klimatizační zařízení s jednou venkovní a jednou vnitřní jednotkou, které jsou navzájem propojeny potrubím pro přívod a odvod chladiva a el. kabely pro napájení a ovládání. Zařízení se používá pouze pro jednu místnost.

 

Multisplit

 

Klimatizační zařízení s jednou venkovní a dvěma a více vnitřními jednotkami, které jsou navzájem propojeny potrubím pro přívod
a odvod chladiva a el. kabely pro napájení a ovládání.

 

Režimy

 

Klimatizace pracují v režimech chlazení, topení, odvlhčování nebo ventilace. Tyto režimy, teplota v místnosti a další funkce, je možno podle potřeby regulovat a nastavovat manuálně nebo pomocí dálkového ovládání. Dálkové ovládání je součástí všech námi dodávaných klimatizací(mimo mobilních,kde ovladač mají jen některé modely)

 

Chlazení

 

Při chlazení kompresor ve venkovní jednotce stlačuje chladivo a dochází k jeho kondenzaci. Zkondenzované chladivo pak při průchodu venkovním tepelným výměníkem předá tepelnou energii do venkovního prostředí a proudí dále do vnitřní jednotky, kde prochází opět tepelným výměníkem. Ventilátor vnitřní jednotky nasává teplý vzduch z místnosti přes tepelný výměník, v němž se odpařuje chladivo a zpět do místnosti je vháněn již ochlazený vzduch. Cirkulaci chladiva v chladícím okruhu zajišťuje tlak kompresoru. Účinnost chlazení klesá se zvyšující se venkovní teplotou. Při chlazení dochází na výměníku vnitřní jednotky ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, proto je nutné z jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.

 

Topení

 

Při topení se celý cyklus probíhající v systému otočí a vzduch v místnosti je pomocí vnitřní jednotky naopak ohříván. Klimatizace se používá k topení (přitápění) v přechodných obdobích (jaro, podzim). Účinnost topení klesá se snižující se venkovní teplotou. Topení je možné pouze u klimatizací s tepelným čerpadlem. Při topení dochází na výměníku venkovní jednotky ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, proto je nutné z jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.

 

Odvlhčování

 

Klimatizace umožňují mimo režimy chlazení a topení také odvlhčování. V tomto režimu je odstraňována vlhkost z aplikovaného prostoru.

 

 

Zpět

Kontakt

ENCOFA SERVIS s.r.o.
Příční 118/10
602 00 Brno
IČ: 29256593
DIČ: CZ29256593

+420 722 020 777

klimatizace Brno, klimatizace do bytu, montáž klimatizace, klimatizace LG, destratifikátor Eliturbo

2016 ENCOFA SYSTEMS